Zachování rybolovných zdrojů

01-01-2018

Mají-li být rybolovné zdroje zachovány a má-li být dlouhodobě zajištěna životaschopnost tohoto odvětví, je třeba, aby byly využívány způsobem udržitelným pro životní prostředí. Evropská unie proto přijala několik právních předpisů, které upravují přístup do vod EU, přidělování zdrojů a jejich využívání a stanoví celkové limity přípustných úlovků a další technická opatření.

Mají-li být rybolovné zdroje zachovány a má-li být dlouhodobě zajištěna životaschopnost tohoto odvětví, je třeba, aby byly využívány způsobem udržitelným pro životní prostředí. Evropská unie proto přijala několik právních předpisů, které upravují přístup do vod EU, přidělování zdrojů a jejich využívání a stanoví celkové limity přípustných úlovků a další technická opatření.