Integrovaná námořní politika

01-01-2018

Integrovaná námořní politika představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Na základě myšlenky, že koordinací svých politik dokáže Unie získat vyšší výnosy z moří a oceánů s menším dopadem na životní prostředí, zahrnuje integrovaná námořní politika tak různorodé oblasti, jako jsou rybolov a akvakultura, lodní doprava a námořní přístavy, mořské prostředí, výzkum moří, energie na moři, stavba lodí a odvětví spjatá s mořem, námořní dohled, námořní a pobřežní cestovní ruch, zaměstnanost, rozvoj pobřežních oblastí a vnější vztahy v námořních záležitostech.

Integrovaná námořní politika představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Na základě myšlenky, že koordinací svých politik dokáže Unie získat vyšší výnosy z moří a oceánů s menším dopadem na životní prostředí, zahrnuje integrovaná námořní politika tak různorodé oblasti, jako jsou rybolov a akvakultura, lodní doprava a námořní přístavy, mořské prostředí, výzkum moří, energie na moři, stavba lodí a odvětví spjatá s mořem, námořní dohled, námořní a pobřežní cestovní ruch, zaměstnanost, rozvoj pobřežních oblastí a vnější vztahy v námořních záležitostech.