Vysokoškolské vzdělávání

01-09-2017

V souladu se zásadou subsidiarity se v Evropě o politikách v oblasti vysokoškolského vzdělávání rozhoduje na úrovni jednotlivých členských států. Proto má úloha EU hlavně podpůrný a koordinační charakter. Mezi hlavní cíle činnosti Unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání patří podpora mobility studentů a zaměstnanců, podpora vzájemného uznávání diplomů a doby studia, šíření spolupráce mezi institucemi vysokoškolského vzdělání a rozvoj dálkového (vysokoškolského) vzdělání.

V souladu se zásadou subsidiarity se v Evropě o politikách v oblasti vysokoškolského vzdělávání rozhoduje na úrovni jednotlivých členských států. Proto má úloha EU hlavně podpůrný a koordinační charakter. Mezi hlavní cíle činnosti Unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání patří podpora mobility studentů a zaměstnanců, podpora vzájemného uznávání diplomů a doby studia, šíření spolupráce mezi institucemi vysokoškolského vzdělání a rozvoj dálkového (vysokoškolského) vzdělání.