Politika v oblasti komunikace

01-04-2018

Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv Evropské unie, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Orgány EU vyvinuly několik nástrojů a služeb, aby byly ve styku s veřejností a informovaly ji. Od jejího oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje evropská občanská iniciativa bezprostředněji zapojit občany do tvorby nových právních předpisů a do evropských záležitostí.

Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv Evropské unie, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Orgány EU vyvinuly několik nástrojů a služeb, aby byly ve styku s veřejností a informovaly ji. Od jejího oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje evropská občanská iniciativa bezprostředněji zapojit občany do tvorby nových právních předpisů a do evropských záležitostí.