Lidská práva

01-05-2018

Evropská unie se v rámci svých vnějších vztahů zasazuje o podporu demokracie a dodržování lidských práv v souladu se zásadami svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, na kterých je založena. EU usiluje o to, aby se do všech jejích politik a programů promítaly lidskoprávní otázky, a je vybavena různými nástroji politiky v oblasti lidských práv, které jí umožňují podnikat konkrétní kroky, včetně financování konkrétních projektů prostřednictvím svých finančních nástrojů.

Evropská unie se v rámci svých vnějších vztahů zasazuje o podporu demokracie a dodržování lidských práv v souladu se zásadami svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, na kterých je založena. EU usiluje o to, aby se do všech jejích politik a programů promítaly lidskoprávní otázky, a je vybavena různými nástroji politiky v oblasti lidských práv, které jí umožňují podnikat konkrétní kroky, včetně financování konkrétních projektů prostřednictvím svých finančních nástrojů.