Tři sousední země Východního partnerství na jižním Kavkazu

01-02-2018

Politika Východního partnerství EU přijatá v roce 2009 se týká šesti postsovětských států: Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Východní partnerství má podporovat úsilí o politické, společenské a hospodářské reformy v těchto zemích v zájmu posílení demokratizace a řádné správy, energetické bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodářského a společenského rozvoje. Všechny členské země (s výjimkou Běloruska, jehož členství bylo pozastaveno) se účastní Parlamentního shromáždění Euronest.

Politika Východního partnerství EU přijatá v roce 2009 se týká šesti postsovětských států: Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Východní partnerství má podporovat úsilí o politické, společenské a hospodářské reformy v těchto zemích v zájmu posílení demokratizace a řádné správy, energetické bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodářského a společenského rozvoje. Všechny členské země (s výjimkou Běloruska, jehož členství bylo pozastaveno) se účastní Parlamentního shromáždění Euronest.