Jihovýchodní Asie

01-01-2018

EU utváří pevné vazby se zeměmi jihovýchodní Asie a podporuje regionální integraci se zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). EU je silným ekonomickým aktérem v jihovýchodní Asii a významným poskytovatelem rozvojové pomoci na podporu budování institucí, demokracie, řádné správy a lidských práv.

EU utváří pevné vazby se zeměmi jihovýchodní Asie a podporuje regionální integraci se zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). EU je silným ekonomickým aktérem v jihovýchodní Asii a významným poskytovatelem rozvojové pomoci na podporu budování institucí, demokracie, řádné správy a lidských práv.