Azylová politika

01-03-2018

Cílem azylové politiky EU je poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který žádá o mezinárodní ochranu v některém členském státě, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Za tímto účelem Unie usiluje o vytvoření společného evropského azylového systému.

Cílem azylové politiky EU je poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který žádá o mezinárodní ochranu v některém členském státě, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Za tímto účelem Unie usiluje o vytvoření společného evropského azylového systému.