Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví

01-02-2018

Duševním vlastnictvím se rozumí všechna výhradní práva přiznaná k duševním výtvorům. Dělí se na dvě kategorie: průmyslové vlastnictví, které zahrnuje vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory a modely a zeměpisná označení, a autorské právo, které zahrnuje umělecká a literární díla. Od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Smlouva o fungování Evropské unie, má EU výslovnou pravomoc přijímat předpisy i v oblasti práv duševního vlastnictví (článek 118).

Duševním vlastnictvím se rozumí všechna výhradní práva přiznaná k duševním výtvorům. Dělí se na dvě kategorie: průmyslové vlastnictví, které zahrnuje vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory a modely a zeměpisná označení, a autorské právo, které zahrnuje umělecká a literární díla. Od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Smlouva o fungování Evropské unie, má EU výslovnou pravomoc přijímat předpisy i v oblasti práv duševního vlastnictví (článek 118).