Vnitřní trh s energií

01-02-2018

Za účelem harmonizace a liberalizace vnitřního trhu EU s energií jsou od roku 1996 přijímána opatření, která se zabývají přístupem na trh, transparentností a regulací, ochranou spotřebitele, podporou propojení a dostatečnou úrovní dodávek energie. Cílem těchto opatření je vybudovat konkurenceschopnější, flexibilní a nediskriminační trh EU s elektřinou zaměřený na zákazníka a s tržními cenami za dodávky. Posilují a rozšiřují tak práva jednotlivých zákazníků a energetických komunit, řeší energetickou chudobu, vyjasňují úlohy a povinnosti účastníků trhu a regulačních orgánů a zaměřují se na bezpečnost dodávek elektřiny, plynu a ropy, jakož i na rozvoj transevropských sítí pro přepravu elektřiny a plynu.

Za účelem harmonizace a liberalizace vnitřního trhu EU s energií jsou od roku 1996 přijímána opatření, která se zabývají přístupem na trh, transparentností a regulací, ochranou spotřebitele, podporou propojení a dostatečnou úrovní dodávek energie. Cílem těchto opatření je vybudovat konkurenceschopnější, flexibilní a nediskriminační trh EU s elektřinou zaměřený na zákazníka a s tržními cenami za dodávky. Posilují a rozšiřují tak práva jednotlivých zákazníků a energetických komunit, řeší energetickou chudobu, vyjasňují úlohy a povinnosti účastníků trhu a regulačních orgánů a zaměřují se na bezpečnost dodávek elektřiny, plynu a ropy, jakož i na rozvoj transevropských sítí pro přepravu elektřiny a plynu.