Boj proti chudobě, sociálnímu vyloučení a diskriminaci

01-04-2018

Podporou členských států v boji proti chudobě, sociálnímu vyloučení a diskriminaci sleduje Evropská unie cíl posílit otevřenost a soudržnost evropské společnosti a umožnit všem občanům rovný přístup k dostupným příležitostem a zdrojům.

Podporou členských států v boji proti chudobě, sociálnímu vyloučení a diskriminaci sleduje Evropská unie cíl posílit otevřenost a soudržnost evropské společnosti a umožnit všem občanům rovný přístup k dostupným příležitostem a zdrojům.