Energetická účinnost

01-02-2018

Snížení spotřeby energie a omezení jejího plýtvání má v EU stále větší význam. V roce 2007 stanovili vedoucí představitelé EU cíl snížit do roku 2020 roční spotřebu energie v EU o 20 %. Opatření v oblasti energetické účinnosti jsou stále více uznávána jako prostředek nejen k dosažení udržitelných dodávek energie, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení bezpečnosti dodávek a snížení výdajů za dovoz, ale i k podpoře konkurenceschopnosti EU. Energetická účinnost je tudíž pro energetickou unii strategickou prioritou a EU prosazuje zásadu „energetická účinnost v první řadě“. Budoucí politický rámec pro období po roce 2030 je předmětem jednání.

Snížení spotřeby energie a omezení jejího plýtvání má v EU stále větší význam. V roce 2007 stanovili vedoucí představitelé EU cíl snížit do roku 2020 roční spotřebu energie v EU o 20 %. Opatření v oblasti energetické účinnosti jsou stále více uznávána jako prostředek nejen k dosažení udržitelných dodávek energie, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení bezpečnosti dodávek a snížení výdajů za dovoz, ale i k podpoře konkurenceschopnosti EU. Energetická účinnost je tudíž pro energetickou unii strategickou prioritou a EU prosazuje zásadu „energetická účinnost v první řadě“. Budoucí politický rámec pro období po roce 2030 je předmětem jednání.