Obranný průmysl

01-02-2018

Evropský obranný průmysl měl v roce 2014 obrat 97,3 miliardy EUR, zaměstnává přímo 500 000 osob a nepřímo vytváří 1,2 milionu pracovních míst, a je tak největším průmyslovým odvětvím. Tvoří jej hospodářské a technologické složky, které významně ovlivňují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Rozvoji obranného průmyslu napomáhá Evropská obranná agentura založená v roce 2004. Odvětví nyní čelí některým výzvám, jako je např. fragmentace trhu a pokles výdajů souvisejících s obranou.

Evropský obranný průmysl měl v roce 2014 obrat 97,3 miliardy EUR, zaměstnává přímo 500 000 osob a nepřímo vytváří 1,2 milionu pracovních míst, a je tak největším průmyslovým odvětvím. Tvoří jej hospodářské a technologické složky, které významně ovlivňují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Rozvoji obranného průmyslu napomáhá Evropská obranná agentura založená v roce 2004. Odvětví nyní čelí některým výzvám, jako je např. fragmentace trhu a pokles výdajů souvisejících s obranou.