Malé a střední podniky

01-01-2018

Mikropodniky a malé a střední podniky představují 99 % společností v EU. Poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU. Na podporu malých a středních podniků byly přijaty nejrůznější akční programy, jako je například iniciativa na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“), Horizont 2020 a program COSME. Jejich cílem je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím výzkumu a inovací a zajistit jim lepší přístup k finančním prostředkům.

Mikropodniky a malé a střední podniky představují 99 % společností v EU. Poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU. Na podporu malých a středních podniků byly přijaty nejrůznější akční programy, jako je například iniciativa na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“), Horizont 2020 a program COSME. Jejich cílem je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím výzkumu a inovací a zajistit jim lepší přístup k finančním prostředkům.