Obecná daňová politika

01-02-2018

Daňové pravomoci spočívají v rukou členských států, přičemž EU má jen omezenou působnost. Vzhledem k tomu, že daňová politika EU je zaměřena na hladké fungování jednotného trhu, byla harmonizace nepřímých daní řešena dříve než daně přímé. Boj proti škodlivým daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se nedávno stal politickou prioritou. Daňová opatření musí být přijímána členskými státy jednomyslně. Evropský parlament má právo být konzultován ohledně daňových záležitostí. Samostatně stojí otázky týkající se rozpočtu, kde je spolunormotvůrcem.

Daňové pravomoci spočívají v rukou členských států, přičemž EU má jen omezenou působnost. Vzhledem k tomu, že daňová politika EU je zaměřena na hladké fungování jednotného trhu, byla harmonizace nepřímých daní řešena dříve než daně přímé. Boj proti škodlivým daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se nedávno stal politickou prioritou. Daňová opatření musí být přijímána členskými státy jednomyslně. Evropský parlament má právo být konzultován ohledně daňových záležitostí. Samostatně stojí otázky týkající se rozpočtu, kde je spolunormotvůrcem.