Příjmy Unie

01-02-2018

Rozpočet EU je financován hlavně (99 %) z vlastních zdrojů. Roční příjmy musí úplně pokrývat roční výdaje. O systému vlastních zdrojů rozhoduje Rada jednomyslně, a to s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, a tento systém musí být ratifikován členskými státy.

Rozpočet EU je financován hlavně (99 %) z vlastních zdrojů. Roční příjmy musí úplně pokrývat roční výdaje. O systému vlastních zdrojů rozhoduje Rada jednomyslně, a to s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, a tento systém musí být ratifikován členskými státy.