Víceletý finanční rámec

01-02-2018

Doposud bylo realizováno pět víceletých finančních rámců (VFR). Na základě Lisabonské smlouvy se změnil status VFR, neboť se z interinstitucionální dohody stal právně závazným aktem. VFR, který se stanoví na dobu nejméně pěti let, zajišťuje řádný vývoj výdajů Unie v limitech jejích vlastních zdrojů a zavádí ustanovení, která musí splňovat roční rozpočet Unie, čímž pokládá základ finanční kázně.

Doposud bylo realizováno pět víceletých finančních rámců (VFR). Na základě Lisabonské smlouvy se změnil status VFR, neboť se z interinstitucionální dohody stal právně závazným aktem. VFR, který se stanoví na dobu nejméně pěti let, zajišťuje řádný vývoj výdajů Unie v limitech jejích vlastních zdrojů a zavádí ustanovení, která musí splňovat roční rozpočet Unie, čímž pokládá základ finanční kázně.