Boj proti podvodům a ochrana finančních zájmů Evropské unie

01-01-2018

Činnost Evropské unie v oblasti rozpočtové kontroly probíhá na základě dvou principů: jedním je rozpočtová kontrola, druhým ochrana finančních zájmů Unie a boj proti podvodům.

Činnost Evropské unie v oblasti rozpočtové kontroly probíhá na základě dvou principů: jedním je rozpočtová kontrola, druhým ochrana finančních zájmů Unie a boj proti podvodům.