Cestovní ruch

01-06-2017

Cestovní ruch má od prosince 2009 vlastní právní základ. Zatím však stále nemá samostatný rozpočet, a to ani v současném víceletém finančním rámci (VFR) na období 2014–2020, ani v nejnovějším návrhu VFR na období 2021–2027.

Cestovní ruch má od prosince 2009 vlastní právní základ. Zatím však stále nemá samostatný rozpočet, a to ani v současném víceletém finančním rámci (VFR) na období 2014–2020, ani v nejnovějším návrhu VFR na období 2021–2027.