Prostor svobody, bezpečnosti a práva: obecné aspekty

01-03-2018

Lisabonská smlouva přiznává uskutečňování prostoru svobody, bezpečnosti a práva velkou důležitost. Zavedla několik nových významných prvků: účinnější a demokratický postup rozhodování, který reaguje na zrušení původní struktury pilířů, rozšířené pravomoci Soudního dvora EU a novou úlohu vnitrostátních parlamentů v této oblasti. Základní práva posílila pro EU nyní již právně závazná Listina základních práv.

Lisabonská smlouva přiznává uskutečňování prostoru svobody, bezpečnosti a práva velkou důležitost. Zavedla několik nových významných prvků: účinnější a demokratický postup rozhodování, který reaguje na zrušení původní struktury pilířů, rozšířené pravomoci Soudního dvora EU a novou úlohu vnitrostátních parlamentů v této oblasti. Základní práva posílila pro EU nyní již právně závazná Listina základních práv.