Nadnárodní rozhodovací postupy

01-10-2017

Členské státy Evropské unie svým členstvím vyjádřily souhlas s přenesením některých svých pravomocí v určených oblastech politik na orgány EU. Tyto orgány tedy v rámci svých legislativních, výkonných a rozpočtových postupů, postupů jmenování a kvazi-ústavních postupů přijímají závazná nadnárodní rozhodnutí.

Členské státy Evropské unie svým členstvím vyjádřily souhlas s přenesením některých svých pravomocí v určených oblastech politik na orgány EU. Tyto orgány tedy v rámci svých legislativních, výkonných a rozpočtových postupů, postupů jmenování a kvazi-ústavních postupů přijímají závazná nadnárodní rozhodnutí.