Boj proti změně klimatu

01-02-2018

Na konferenci OSN o změně klimatu, která se konala v prosinci 2015 v Paříži, se smluvní strany z celého světa dohodly na tom, že globální oteplování omezí na výrazně méně než 2 ºC oproti úrovni před průmyslovou revolucí. Evropská unie se zavázala k tomu, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů nejméně o 40 % oproti úrovni z roku 1990, zvýší energetickou účinnost o 27 % a zvýší podíl využívání obnovitelných zdrojů energie tak, aby pokrývaly 27 % konečné spotřeby. Klíčovým mechanismem v boji proti změně klimatu je systém EU pro obchodování s emisemi.

Na konferenci OSN o změně klimatu, která se konala v prosinci 2015 v Paříži, se smluvní strany z celého světa dohodly na tom, že globální oteplování omezí na výrazně méně než 2 ºC oproti úrovni před průmyslovou revolucí. Evropská unie se zavázala k tomu, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů nejméně o 40 % oproti úrovni z roku 1990, zvýší energetickou účinnost o 27 % a zvýší podíl využívání obnovitelných zdrojů energie tak, aby pokrývaly 27 % konečné spotřeby. Klíčovým mechanismem v boji proti změně klimatu je systém EU pro obchodování s emisemi.