Evropané v roce 2016: Postoje a očekávání, boj proti terorismu a radikalizaci

01-07-2016

Tento zvláštní průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament provedla společnost TNS opinion ve 28 členských státech Evropské unie od 9. do 18. dubna 2016. Zaměřuje se na to, jak Evropané vnímají činnost Evropské unie, boj proti terorismu a doložku o vzájemné obraně a jaké mají v těchto oblastech očekávání.

Tento zvláštní průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament provedla společnost TNS opinion ve 28 členských státech Evropské unie od 9. do 18. dubna 2016. Zaměřuje se na to, jak Evropané vnímají činnost Evropské unie, boj proti terorismu a doložku o vzájemné obraně a jaké mají v těchto oblastech očekávání.