Reformní smlouva a její dopad na strukturální politiku a politiku soudržnosti: pozitivní vývoj pro evropský parlament

10-10-2007

Toto oznámení shrnuje postup vedoucí ke vzniku nové smlouvy a zkoumá její dopad na strukturální politiku a politiku soudržnosti. Zabývá se i reakcemi a příspěvky hlavních subjektů, evropských institucí a představitelů občanské společnosti: mezi jinými Parlamentu, Komise, Evropské centrální banky, Výboru regionů a Evropské konfederace odborových svazů. Na závěr uvádí typy ratifikace, které se předpokládají k přijetí definitivního textu. P/

Toto oznámení shrnuje postup vedoucí ke vzniku nové smlouvy a zkoumá její dopad na strukturální politiku a politiku soudržnosti. Zabývá se i reakcemi a příspěvky hlavních subjektů, evropských institucí a představitelů občanské společnosti: mezi jinými Parlamentu, Komise, Evropské centrální banky, Výboru regionů a Evropské konfederace odborových svazů. Na závěr uvádí typy ratifikace, které se předpokládají k přijetí definitivního textu. P/