Stav provádění evropského rámce kvalifikací

15-03-2012

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je nástroj určený k prosazování mobility pracovníků a studentů a celoživotního učení prostřednictvím přiřazování vnitrostátních systémů kvalifikací. Na základě analýzy relevance, provádění a prvních výsledků můžeme považovat provádění evropského rámce kvalifikací za obecně úspěšné, ale vynořilo se i několik významných problémů, které jsou náročnou prověrkou plného a důvěryhodného provádění EQF. Za předpokladu, že budou splněny příslušné podmínky, nicméně vyzýváme k dalšímu provádění evropského rámce kvalifikací.

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je nástroj určený k prosazování mobility pracovníků a studentů a celoživotního učení prostřednictvím přiřazování vnitrostátních systémů kvalifikací. Na základě analýzy relevance, provádění a prvních výsledků můžeme považovat provádění evropského rámce kvalifikací za obecně úspěšné, ale vynořilo se i několik významných problémů, které jsou náročnou prověrkou plného a důvěryhodného provádění EQF. Za předpokladu, že budou splněny příslušné podmínky, nicméně vyzýváme k dalšímu provádění evropského rámce kvalifikací.

Externí autor

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)