Erasmus pro všechny (2014–2020)

16-04-2012

Navrhovaný program Erasmus pro všechny (2014–2020) předpokládá spojení celé řady činností EU v oblasti vysokoškolského, školního a odborného vzdělávání, vzdělávání dospělých, v oblasti politiky mládeže a sportů na místní úrovni. Tato informační zpráva prezentuje a hodnotí navrhované souvislosti, strukturu, obsah a strukturu řízení. Dále předkládá deset doporučení, která mají zajistit, aby navrhovaný program neusiloval pouze o zefektivnění účinnosti řízení, ale aby rovněž věnoval dostatečnou pozornost jednotlivým potřebám dané politiky v různých odvětvích. Na závěr tato zpráva poskytuje podrobný přehled plánované činnosti a vyčleněných rozpočtových prostředků.

Navrhovaný program Erasmus pro všechny (2014–2020) předpokládá spojení celé řady činností EU v oblasti vysokoškolského, školního a odborného vzdělávání, vzdělávání dospělých, v oblasti politiky mládeže a sportů na místní úrovni. Tato informační zpráva prezentuje a hodnotí navrhované souvislosti, strukturu, obsah a strukturu řízení. Dále předkládá deset doporučení, která mají zajistit, aby navrhovaný program neusiloval pouze o zefektivnění účinnosti řízení, ale aby rovněž věnoval dostatečnou pozornost jednotlivým potřebám dané politiky v různých odvětvích. Na závěr tato zpráva poskytuje podrobný přehled plánované činnosti a vyčleněných rozpočtových prostředků.