Měření výsledků vědecké činnosti v zájmu lepší tvorby politiky

15-04-2014

Hlavním cílem této studie je analýza vhodnosti a proveditelnosti vytvoření nadnárodního systému pro sběr a monitorování údajů o výsledcích výzkumné činnost (týkajících se vstupů, výstupů a produktivity) v zájmu zlepšení tvorby politiky a stanovení příslušných možností politiky výzkumu. Za tímto účelem jsme analyzovali hlavní faktory ovlivňující tvorbu politiky, tj. hlavní důvody, proč je na monitorování a měření výzkumu v Evropě vyvíjen stále větší tlak – tlak, který stojí za přáním lépe porozumět nejen výsledkům výzkumu, ale rovněž jeho účinnosti a dopadům. Zaměřili jsme se rovněž na současné způsoby shromažďování strategických informací a posuzování výsledků výzkumu v Evropě a na vnitrostátní úrovni v členských státech a zvážili jsme přínosy a výzvy.

Hlavním cílem této studie je analýza vhodnosti a proveditelnosti vytvoření nadnárodního systému pro sběr a monitorování údajů o výsledcích výzkumné činnost (týkajících se vstupů, výstupů a produktivity) v zájmu zlepšení tvorby politiky a stanovení příslušných možností politiky výzkumu. Za tímto účelem jsme analyzovali hlavní faktory ovlivňující tvorbu politiky, tj. hlavní důvody, proč je na monitorování a měření výzkumu v Evropě vyvíjen stále větší tlak – tlak, který stojí za přáním lépe porozumět nejen výsledkům výzkumu, ale rovněž jeho účinnosti a dopadům. Zaměřili jsme se rovněž na současné způsoby shromažďování strategických informací a posuzování výsledků výzkumu v Evropě a na vnitrostátní úrovni v členských státech a zvážili jsme přínosy a výzvy.

Externí autor

Bea Mahieu, Erik Arnold and Peter Kolarz