Budoucnost Eurojustu

16-04-2012

Studie se s ohledem na nový rámec vytvořený Lisabonskou smlouvou zaměřuje na klíčové otázky týkající se budoucnosti Eurojustu. Hodnotí současnou strukturu a úkoly Eurojustu a na základě tohoto hodnocení popisuje tři hlavní směry, kterými se Eurojust v budoucnosti může ubírat: 1) postupné budování na základě stávajícího legislativního rámce; 2) využití nového základu stanoveného Smlouvou a 3) společná existence s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Studie se s ohledem na nový rámec vytvořený Lisabonskou smlouvou zaměřuje na klíčové otázky týkající se budoucnosti Eurojustu. Hodnotí současnou strukturu a úkoly Eurojustu a na základě tohoto hodnocení popisuje tři hlavní směry, kterými se Eurojust v budoucnosti může ubírat: 1) postupné budování na základě stávajícího legislativního rámce; 2) využití nového základu stanoveného Smlouvou a 3) společná existence s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Externí autor

Petra Jeney (European Centre for Judges and Lawyers, European Institute of Public Administration - EIPA, Luxembourg)