Úloha místních orgánů při řešení sociálních rozdílů

15-05-2009

Tato studie kriticky analyzuje pravomoci místních orgánů, jejich nástroje a úlohu, kterou mají při řešení sociálních rozdílů. Podává obecný popis různých struktur místních orgánů v celé EU a podrobně se zabývá způsoby, kterými tyto orgány řeší konkrétní politické otázky. Výzkum je doložen případovými studiemi třinácti různých místních orgánů, jejich problémů, priorit, přístupů a požadavků. Studie se snaží určit společné faktory, které vedou k úspěchu nebo neúspěchu těchto přístupů, a navrhuje možná řešení.

Tato studie kriticky analyzuje pravomoci místních orgánů, jejich nástroje a úlohu, kterou mají při řešení sociálních rozdílů. Podává obecný popis různých struktur místních orgánů v celé EU a podrobně se zabývá způsoby, kterými tyto orgány řeší konkrétní politické otázky. Výzkum je doložen případovými studiemi třinácti různých místních orgánů, jejich problémů, priorit, přístupů a požadavků. Studie se snaží určit společné faktory, které vedou k úspěchu nebo neúspěchu těchto přístupů, a navrhuje možná řešení.

Externí autor

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)