Jak mohou regionální politika a politika soudržnosti èelit demografickým výzvám?

16-09-2013

Předkládaná studie nabízí přehled regionálních demografických struktur a tendencí v EU a zaměřuje se na jejich pravděpodobné důsledky pro socioekonomickou a územní soudržnost a na úlohu politiky soudržnosti, pokud jde o demografickou změnu. Podrobně analyzuje, jak a do jaké míry čelily v letech 2007–2013 evropská politika soudržnosti a strukturální fondy demografické změně na regionální úrovni, a na základě těchto ukazatelů vyvozuje užitečné ukazatele o tom, jak by opatření politiky soudržnosti mohla být v příštím programovém období (2014–2020) ještě účinnější. Studie obsahuje přehled literatury a údajů o demografických a prostorových tendencích v regionech EU a hlavních směrech vývoje politiky, přehled programových dokumentů politiky soudržnosti na období 2007–2013, hloubkovou terénní analýzu deseti regionálních případových studií a osvědčených postupů a také horizontální interpretaci hlavních závěrů, na jejichž základě je možno vyvozovat doporučení pro tvorbu politik v programovém období 2014–2020.

Předkládaná studie nabízí přehled regionálních demografických struktur a tendencí v EU a zaměřuje se na jejich pravděpodobné důsledky pro socioekonomickou a územní soudržnost a na úlohu politiky soudržnosti, pokud jde o demografickou změnu. Podrobně analyzuje, jak a do jaké míry čelily v letech 2007–2013 evropská politika soudržnosti a strukturální fondy demografické změně na regionální úrovni, a na základě těchto ukazatelů vyvozuje užitečné ukazatele o tom, jak by opatření politiky soudržnosti mohla být v příštím programovém období (2014–2020) ještě účinnější. Studie obsahuje přehled literatury a údajů o demografických a prostorových tendencích v regionech EU a hlavních směrech vývoje politiky, přehled programových dokumentů politiky soudržnosti na období 2007–2013, hloubkovou terénní analýzu deseti regionálních případových studií a osvědčených postupů a také horizontální interpretaci hlavních závěrů, na jejichž základě je možno vyvozovat doporučení pro tvorbu politik v programovém období 2014–2020.

Externí autor

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)