Vliv cestovního ruchu na pobřežní oblasti: aspekty regionálního rozvoje

15-04-2008

Tato studie se zabývá úlohou strukturálních fondů, pokud jde o podporu intervencí do cestovního ruchu v pobřežních oblastech. Strukturální fondy obecně, a zejména Evropský fond pro regionální rozvoj, jsou na evropské úrovni důležitým zdrojem financování malých a středních podniků působících v oblasti cestovního ruchu a rovněž dalších aktivit, které s touto oblastí souvisejí. Přestože cestovní ruch nepatří mezi nejdůležitější priority a z hlediska kvantity představují prostředky plynoucí ze strukturálních fondů do tohoto odvětví jen malý díl v poměru k jejich celkovému objemu, z hlediska kvality je jeho dopad na regionální rozvoj nezanedbatelný, zvláště v těch pobřežních oblastech, které jsou na odvětví cestovního ruchu výrazně závislé. Jak ukazují výsledky studie, významný vliv zde mají různé aspekty budování institucí, zejména v nových členských státech, mezi něž patří širší uplatňování metod spoluúčasti během přípravy návrhů intervencí na podporu odvětví cestovního ruchu. Důležitý vliv má rovněž větší povědomí o nezbytnosti integrace jednotlivých politik zaměřených na pobřežní oblasti. To je významné zejména proto, aby projekty v oblasti cestovního ruchu zohledňovaly aspekty udržitelného rozvoje životního prostředí. Političtí činitelé si vesměs dobře uvědomují, že pro budoucnost představuje udržitelný rozvoj rychle rostoucího odvětví, jakým je cestovní ruch (zejména hromadná turistika) v pobřežních oblastech, klíčový problém.

Tato studie se zabývá úlohou strukturálních fondů, pokud jde o podporu intervencí do cestovního ruchu v pobřežních oblastech. Strukturální fondy obecně, a zejména Evropský fond pro regionální rozvoj, jsou na evropské úrovni důležitým zdrojem financování malých a středních podniků působících v oblasti cestovního ruchu a rovněž dalších aktivit, které s touto oblastí souvisejí. Přestože cestovní ruch nepatří mezi nejdůležitější priority a z hlediska kvantity představují prostředky plynoucí ze strukturálních fondů do tohoto odvětví jen malý díl v poměru k jejich celkovému objemu, z hlediska kvality je jeho dopad na regionální rozvoj nezanedbatelný, zvláště v těch pobřežních oblastech, které jsou na odvětví cestovního ruchu výrazně závislé. Jak ukazují výsledky studie, významný vliv zde mají různé aspekty budování institucí, zejména v nových členských státech, mezi něž patří širší uplatňování metod spoluúčasti během přípravy návrhů intervencí na podporu odvětví cestovního ruchu. Důležitý vliv má rovněž větší povědomí o nezbytnosti integrace jednotlivých politik zaměřených na pobřežní oblasti. To je významné zejména proto, aby projekty v oblasti cestovního ruchu zohledňovaly aspekty udržitelného rozvoje životního prostředí. Političtí činitelé si vesměs dobře uvědomují, že pro budoucnost představuje udržitelný rozvoj rychle rostoucího odvětví, jakým je cestovní ruch (zejména hromadná turistika) v pobřežních oblastech, klíčový problém.

Externí autor

CSIL Centre for Industrial Studies in Zusammenarbeit mit Touring Servizi