Dopad možného rozšíření (na úrovni EU) kontrolních oblastí emisí oxidů síry na celé evropské pobřeží

15-05-2012

Tato informační zpráva poskytuje důkladnou analýzu dopadu politického rozhodnutí ohledně kontrolních oblastí emisí oxidů síry (oblasti SECA), a to jak obecně, tak s ohledem na jejich další rozšíření na všechny mořské oblasti podél pobřeží EU. Za tímto účelem zpráva obsahuje příslušné podkladové informace a výsledky výzkumů, s jejichž pomocí bude možné pokročit v parlamentní diskusi o vhodnosti rozšíření oblastí SECA na další přímořské oblasti EU. Kromě podpory vývoje politiky v této oblasti zpráva rovněž zahrnuje relevantní skutečnosti a číselné údaje a nejnovější informace týkající se dalších vědeckých stanovisek, jež jsou založeny na výsledcích rozšířeného průzkumu na toto téma.

Tato informační zpráva poskytuje důkladnou analýzu dopadu politického rozhodnutí ohledně kontrolních oblastí emisí oxidů síry (oblasti SECA), a to jak obecně, tak s ohledem na jejich další rozšíření na všechny mořské oblasti podél pobřeží EU. Za tímto účelem zpráva obsahuje příslušné podkladové informace a výsledky výzkumů, s jejichž pomocí bude možné pokročit v parlamentní diskusi o vhodnosti rozšíření oblastí SECA na další přímořské oblasti EU. Kromě podpory vývoje politiky v této oblasti zpráva rovněž zahrnuje relevantní skutečnosti a číselné údaje a nejnovější informace týkající se dalších vědeckých stanovisek, jež jsou založeny na výsledcích rozšířeného průzkumu na toto téma.