Nová role makroregionů v Evropské územní spolupráci

15-01-2015

Tato studie poskytuje kritickou analýzu budoucí role makroregionů při provádění Evropské územní spolupráce. Na základě přezkumu literatury a případových studií nabízí posouzení potenciálního přínosu nových makroregionálních strategií, jakož i nejčastějších rizik a problémů při jejich provádění. Na základě toho jsou vyvozena doporučení, která mají informovat o postoji Evropského parlamentu k tomu, jak může účinně podpořit tvorbu a provádění nových makroregionálních strategií.

Tato studie poskytuje kritickou analýzu budoucí role makroregionů při provádění Evropské územní spolupráce. Na základě přezkumu literatury a případových studií nabízí posouzení potenciálního přínosu nových makroregionálních strategií, jakož i nejčastějších rizik a problémů při jejich provádění. Na základě toho jsou vyvozena doporučení, která mají informovat o postoji Evropského parlamentu k tomu, jak může účinně podpořit tvorbu a provádění nových makroregionálních strategií.

Externí autor

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)