Sociální začleňování v oblasti veřejné dopravy EU

16-03-2015

Tato zpráva popisuje vazby mezi dopravou a sociálním začleňováním na základě nejnovější literatury a poskytuje důkazy v souvislosti se skupinami obyvatelstva, jež jsou vystaveny většímu riziku sociálního vyloučení a nedostatečnému přístupu k dopravním službám. Zpráva rovněž uvádí příklady osvědčených postupů pro zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro nejzranitelnější uživatele s cílem nalézt několik vodítek ke zlepšení úlohy EU při zjednodušování uplatňování hlediska sociálního začleňování v politice veřejné dopravy.

Tato zpráva popisuje vazby mezi dopravou a sociálním začleňováním na základě nejnovější literatury a poskytuje důkazy v souvislosti se skupinami obyvatelstva, jež jsou vystaveny většímu riziku sociálního vyloučení a nedostatečnému přístupu k dopravním službám. Zpráva rovněž uvádí příklady osvědčených postupů pro zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro nejzranitelnější uživatele s cílem nalézt několik vodítek ke zlepšení úlohy EU při zjednodušování uplatňování hlediska sociálního začleňování v politice veřejné dopravy.