Kodex chování a střety zájmů na kterékoli správní úrovni řízení fondů EU

16-01-2017

Cílem této studie je porozumět tomu, jakým způsobem veřejné správy členských států podílející se na sdíleném řízení finančních prostředků EU, konkrétně evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů), zajišťují integritu příslušných procesů rozhodování a řízení. Studie se věnuje přístupům založeným na „měkkém“ i „tvrdém“ právu, např. nařízeních a kodexech chování týkajících se předcházení střetům zájmů. Jejím cílem je nejen získat přehled o nynějších přístupech k řešení střetů zájmů, ale zabývá se také jejich účinností a případným zkvalitněním v budoucnosti, přičemž vychází mimo jiné z postupů uplatňovaných v EU i mimo ni. Tematicky se zaměřuje na předcházení střetům zájmů v konkrétní oblasti sdíleného řízení, přesněji dvou ESI fondů, a sice Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF). Aby dosavadní výzkum získal skutečnou hodnotu, bylo přijato rozhodnutí uplatňovat úzkou definici pojmu střetu zájmů. Studie se zaměřuje na střety zájmů mající dopad na členy monitorovacích výborů (a veškerých příslušných podvýborů), které byly zřízeny, aby zajišťovaly strategickou orientaci operačních programů a dohled nad jejich prováděním, a které ztělesňují zásadu partnerství.

Cílem této studie je porozumět tomu, jakým způsobem veřejné správy členských států podílející se na sdíleném řízení finančních prostředků EU, konkrétně evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů), zajišťují integritu příslušných procesů rozhodování a řízení. Studie se věnuje přístupům založeným na „měkkém“ i „tvrdém“ právu, např. nařízeních a kodexech chování týkajících se předcházení střetům zájmů. Jejím cílem je nejen získat přehled o nynějších přístupech k řešení střetů zájmů, ale zabývá se také jejich účinností a případným zkvalitněním v budoucnosti, přičemž vychází mimo jiné z postupů uplatňovaných v EU i mimo ni. Tematicky se zaměřuje na předcházení střetům zájmů v konkrétní oblasti sdíleného řízení, přesněji dvou ESI fondů, a sice Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF). Aby dosavadní výzkum získal skutečnou hodnotu, bylo přijato rozhodnutí uplatňovat úzkou definici pojmu střetu zájmů. Studie se zaměřuje na střety zájmů mající dopad na členy monitorovacích výborů (a veškerých příslušných podvýborů), které byly zřízeny, aby zajišťovaly strategickou orientaci operačních programů a dohled nad jejich prováděním, a které ztělesňují zásadu partnerství.

Externí autor

Dr. Christoph Demmke (assisted by David Hanel), Roland Blomeyer, Dr. Thomas Henökel, Mike Beke, Timo Moilanen