Výzkum pro Výbor CULT – Menšinové jazyky a vzdělávání: osvědčené postupy a rizika

15-02-2017

Tato zpráva překládá hloubkovou srovnávací analýzu třinácti případových studií jazyků, jejímž cílem je získat přehled o situaci v oblasti menšinových jazyků ve vzdělávání v Evropě. Jsou zde popsány příklady osvědčených postupů a zdůrazněny výzvy spojené s menšinovými jazyky ve vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována odbornému vzdělávání a možnostem profesního rozvoje. V neposlední řadě obsahuje tato zpráva doporučení ohledně možné podpory menšinových jazyků ve vzdělávání ze strany EU.

Tato zpráva překládá hloubkovou srovnávací analýzu třinácti případových studií jazyků, jejímž cílem je získat přehled o situaci v oblasti menšinových jazyků ve vzdělávání v Evropě. Jsou zde popsány příklady osvědčených postupů a zdůrazněny výzvy spojené s menšinovými jazyky ve vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována odbornému vzdělávání a možnostem profesního rozvoje. V neposlední řadě obsahuje tato zpráva doporučení ohledně možné podpory menšinových jazyků ve vzdělávání ze strany EU.

Externí autor

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK