Přezkum přijatých dohod o partnerství

16-11-2015

Tato studie je hloubkovou analýzou dohod o partnerství přijatých 28 členskými státy EU a jejím cílem je také poskytnout náhled na provádění dílčích dohod, které schválil Evropský parlament během jednání o legislativním rámci. Výzkum se soustřeďuje především na dodržování dohod o partnerství v souladu s právními ustanoveními a současným stavem předběžných podmínek a na jejich soulad se strategií Evropa 2020. Ve 28 dílčích přehledech obsažených v této studii se popisují strategická rozhodnutí členských států a také struktura jejich programů a nástroje koordinace politiky. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v průřezové analýze 28 dohod o partnerství, která ukazuje jak odlišnosti, tak podobné rysy v přístupu členských států.

Tato studie je hloubkovou analýzou dohod o partnerství přijatých 28 členskými státy EU a jejím cílem je také poskytnout náhled na provádění dílčích dohod, které schválil Evropský parlament během jednání o legislativním rámci. Výzkum se soustřeďuje především na dodržování dohod o partnerství v souladu s právními ustanoveními a současným stavem předběžných podmínek a na jejich soulad se strategií Evropa 2020. Ve 28 dílčích přehledech obsažených v této studii se popisují strategická rozhodnutí členských států a také struktura jejich programů a nástroje koordinace politiky. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v průřezové analýze 28 dohod o partnerství, která ukazuje jak odlišnosti, tak podobné rysy v přístupu členských států.