Výzkum pro výbor AGRI – Reforma SZP po roce 2020 – Výzvy pro zemědělství

14-10-2016

Tento dokument byl připraven pro seminář na téma Úvahy o výzvách pro zemědělství v EU po roce 2020: příprava příští reformy SZP, který dne 8. listopadu 2016 pořádal Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a jeho tematická sekce (AGRI Research). Obsahuje tři studie: 1. Budoucnost přímých plateb (Alan Matthews). 2. Budoucnost tržních opatření a systémů řízení rizik (Louis-Pascal Mahé a Jean-Christophe Bureau). 3. Budoucnost rozvoje venkova (Thomas Dax a Andrew Copus).

Tento dokument byl připraven pro seminář na téma Úvahy o výzvách pro zemědělství v EU po roce 2020: příprava příští reformy SZP, který dne 8. listopadu 2016 pořádal Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a jeho tematická sekce (AGRI Research). Obsahuje tři studie: 1. Budoucnost přímých plateb (Alan Matthews). 2. Budoucnost tržních opatření a systémů řízení rizik (Louis-Pascal Mahé a Jean-Christophe Bureau). 3. Budoucnost rozvoje venkova (Thomas Dax a Andrew Copus).