39

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses

07-05-2019

This collection of studies summarizes the benefits of the legislation adopted by the European Parliament in the area of free movement of goods, services, Digital Single Market and public procurement. These benefits are estimated at a total amount of 985 billion euros annually. European legislation has further important potential in delivering economic benefits for European citizens and businesses.

This collection of studies summarizes the benefits of the legislation adopted by the European Parliament in the area of free movement of goods, services, Digital Single Market and public procurement. These benefits are estimated at a total amount of 985 billion euros annually. European legislation has further important potential in delivering economic benefits for European citizens and businesses.

EP-EUI Roundtable on Strategy for Artificial Intelligence in Europe

14-09-2018

Proceedings summarise the EP-EUI roundtable on the Strategy for Artificial Intelligence in Europe. The roundtable with academics from European University Institute involved MEP Róża THUN (Chair of the Digital Single Market Working Group of the Committee for the Internal Market and Consumer Protection), MEP Mady DELVAUX (MEP), Mr Riccardo RIBERA D’ALCALA, Director-General of DG IPOL, European Parliament, Ms Catelijne MULLER (European Economic and Social Committee), and Dr Cecile HUET, the Deputy Head ...

Proceedings summarise the EP-EUI roundtable on the Strategy for Artificial Intelligence in Europe. The roundtable with academics from European University Institute involved MEP Róża THUN (Chair of the Digital Single Market Working Group of the Committee for the Internal Market and Consumer Protection), MEP Mady DELVAUX (MEP), Mr Riccardo RIBERA D’ALCALA, Director-General of DG IPOL, European Parliament, Ms Catelijne MULLER (European Economic and Social Committee), and Dr Cecile HUET, the Deputy Head of Robotics and Artificial Intelligence Unit in DG CNECT This document was prepared by Policy Department A in the framework of scientific cooperation between European Parliament and European University Institute.

Externí autor

Luis Carlos Matos

EP-EUI Roundtable - Role of the European Parliament in promoting the use of independent expertise in the legislative process

16-08-2018

This report reflects on the role of European Parliament in promoting the use of independent expertise in the European legislative process. The European Parliament has a unique model of involving independent expertise of universities and think tanks in the European legislative process to guarantee that its decisions are based on the best available evidence. The EP-EUI roundtable discussed the general framework, best practices and the way forward for involving independent expertise in the European ...

This report reflects on the role of European Parliament in promoting the use of independent expertise in the European legislative process. The European Parliament has a unique model of involving independent expertise of universities and think tanks in the European legislative process to guarantee that its decisions are based on the best available evidence. The EP-EUI roundtable discussed the general framework, best practices and the way forward for involving independent expertise in the European legislative process. This document has been prepared in the framework of scientific cooperation between the European Parliament and the European University Institute.

Geo-Blocking

06-02-2018

This leaflet provides abstracts of selection of latest publications prepared by the European Parliament’s Policy Department on Economic and Scientific Policy at the request of the IMCO Committee in relation to the geo-blocking phenomenon.

This leaflet provides abstracts of selection of latest publications prepared by the European Parliament’s Policy Department on Economic and Scientific Policy at the request of the IMCO Committee in relation to the geo-blocking phenomenon.

Dostupné komunikace pro podniky a spotřebitele

01-02-2018

Pojem informační a komunikační technologie zahrnuje široké spektrum technologií od informační technologie (IT), přes telekomunikace, vysílací média, různé druhy zpracování a přenosu audio a video obsahu až po kontrolní a monitorovací funkce založené na využívání sítí. Informační a komunikační technologie (IKT) a datové služby a služby internetového připojení zaujaly místo tradičních telefonních služeb, jakožto klíčové produkty pro spotřebitele i podniky. Přestože lineární vysílání je i nadále hlavním ...

Pojem informační a komunikační technologie zahrnuje široké spektrum technologií od informační technologie (IT), přes telekomunikace, vysílací média, různé druhy zpracování a přenosu audio a video obsahu až po kontrolní a monitorovací funkce založené na využívání sítí. Informační a komunikační technologie (IKT) a datové služby a služby internetového připojení zaujaly místo tradičních telefonních služeb, jakožto klíčové produkty pro spotřebitele i podniky. Přestože lineární vysílání je i nadále hlavním prostředkem k šíření informací a přinášení zábavy v Evropě, audiovizuální obsah je stále větší měrou k dispozici na vyžádání a internetové připojení 4G a 5G zažívá exponenciální růst. V důsledku toho zřídila EU regulační rámec pro telekomunikace, který se vztahuje na pevné i bezdrátové telekomunikace, internet, vysílací a přenosové služby, a to prostřednictvím souboru předpisů, které platí ve všech členských státech EU.

Digitální agenda pro Evropu

01-02-2018

Od roku 1995 stojí informační a komunikační technologie (IKT) za zvyšováním produktivity a hospodářským růstem v EU[1]. Pojem informační a komunikační technologie zahrnuje široké spektrum technologií od informační technologie (IT), přes telekomunikaci, vysílací média, různé druhy zpracování a přenosu audio a video obsahu až po kontrolní a monitorovací funkce založené na využívání sítí. V posledních třech desetiletích se v důsledku „konvergence technologií“ stírají hranice mezi telekomunikací, vysílacími ...

Od roku 1995 stojí informační a komunikační technologie (IKT) za zvyšováním produktivity a hospodářským růstem v EU[1]. Pojem informační a komunikační technologie zahrnuje široké spektrum technologií od informační technologie (IT), přes telekomunikaci, vysílací média, různé druhy zpracování a přenosu audio a video obsahu až po kontrolní a monitorovací funkce založené na využívání sítí. V posledních třech desetiletích se v důsledku „konvergence technologií“ stírají hranice mezi telekomunikací, vysílacími službami a informačními technologiemi. Přestože lineární vysílání je i nadále hlavním prostředkem k šíření informací a přinášení zábavy v Evropě, audiovizuální obsah je stále větší měrou k dispozici na vyžádání a díky exponenciálnímu růstu 4G a 5G internetového připojení a „internetu věcí“ má internet stále všudypřítomnější rozměr. Ve snaze reagovat na tyto rozmanité otázky spustila Komise v roce 2015 jednotný digitální trh s cílem realizovat hlavní legislativní návrhy, které byly stanoveny jako priorita, např. týkající se podpory růstu a rozvoje elektronického obchodu, dále autorského práva, audiovizuálních služeb, přezkumu předpisů v oblasti telekomunikací, ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací, harmonizace digitálních práv, dostupnosti zásilkových služeb, harmonizovaných pravidel DPH a kybernetické bezpečnosti.

Vnitřní trh: obecné zásady

01-11-2017

Vnitřní trh je prostorem prosperity a svobody, jenž poskytuje 500 milionům Evropanů přístup ke zboží, službám, pracovním místům, obchodním příležitostem a kulturnímu bohatství 28 členských států. Studie Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Parlamentu (IMCO) nazvaná „Příspěvek vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů k růstu“ ukazuje, že politiky podporující volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu mají významný potenciál, pokud jde o růst HDP (hrubého domácího produktu) EU-28[1]. Budování ...

Vnitřní trh je prostorem prosperity a svobody, jenž poskytuje 500 milionům Evropanů přístup ke zboží, službám, pracovním místům, obchodním příležitostem a kulturnímu bohatství 28 členských států. Studie Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Parlamentu (IMCO) nazvaná „Příspěvek vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů k růstu“ ukazuje, že politiky podporující volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu mají významný potenciál, pokud jde o růst HDP (hrubého domácího produktu) EU-28[1]. Budování vnitřního trhu sice vyžaduje průběžné úsilí, nicméně další prohloubení jednotného trhu by mohlo přinést značný prospěch evropským spotřebitelům i podnikům, a pokud by byly odstraněny zbývající překážky, HDP EU-28 by se zvýšil o 235 miliard EU ročně. Evropské orgány obnovily diskusi o vnitřním trhu sdělením o strategii Evropa 2020, zprávou Komise nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“, sdělením nazvaným „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“, sdělením nazvaným „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“, sdělením o strategii pro jednotný digitální trh[2] a několika usneseními Evropského parlamentu (včetně „Dotvoření jednotného digitálního trhu“[3], „Konkurenceschopný jednotný digitální trh – elektronická správa jako průkopnický čin“[4] a „Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu“[5]). Jednou z nejslibnějších a nejpodnětnějších oblastí pokroku je jednotný digitální trh. Otevírá nové příležitosti pro podporu hospodářství (např. prostřednictvím elektronického obchodu) a zároveň omezuje byrokracii (pomocí elektronické veřejné správy a digitalizace veřejných služeb). Upozorňuje na oblasti, v nichž stávající předpisy a obchodní postupy zaostávají za příležitostmi, které nabízí informační a komunikační technologie.

Volný pohyb zboží

01-11-2017

Volný pohyb zboží, první ze čtyř základních svobod vnitřního trhu, je zajištěn odstraněním cel a množstevních omezení a zákazem opatření majících rovnocenný účinek jako cla nebo množstevní omezení. Aby bylo možné pokračovat v dotváření vnitřního trhu, byly tyto prvky rozšířeny o zásady vzájemného uznávání, odstraňování fyzických a technických překážek a podporu normalizace. Přijetí nového právního rámce v roce 2008 přineslo výrazné posílení pravidel pro uvádění produktů na trh, volného pohybu zboží ...

Volný pohyb zboží, první ze čtyř základních svobod vnitřního trhu, je zajištěn odstraněním cel a množstevních omezení a zákazem opatření majících rovnocenný účinek jako cla nebo množstevní omezení. Aby bylo možné pokračovat v dotváření vnitřního trhu, byly tyto prvky rozšířeny o zásady vzájemného uznávání, odstraňování fyzických a technických překážek a podporu normalizace. Přijetí nového právního rámce v roce 2008 přineslo výrazné posílení pravidel pro uvádění produktů na trh, volného pohybu zboží, systému dozoru nad trhem EU a označení CE. Byla také upevněna zásada vzájemného uznávání, která se uplatňuje u celé řady produktů, na něž se nevztahuje harmonizace EU.

Vzájemné uznávání diplomů

01-11-2017

Svoboda usazování a volného pohybu služeb jsou základními prvky jednotného trhu, který umožňuje mobilitu podniků a pracovníků po EU. Uplatňování těchto svobod předpokládá plné uznávání diplomů a kvalifikací získaných v jednotlivých státech. Za účelem jejich harmonizace a vzájemného uznávání byla přijata různá opatření a připravují se také další právní předpisy upravující tuto oblast.

Svoboda usazování a volného pohybu služeb jsou základními prvky jednotného trhu, který umožňuje mobilitu podniků a pracovníků po EU. Uplatňování těchto svobod předpokládá plné uznávání diplomů a kvalifikací získaných v jednotlivých státech. Za účelem jejich harmonizace a vzájemného uznávání byla přijata různá opatření a připravují se také další právní předpisy upravující tuto oblast.

Spotřebitelská politika: zásady a nástroje

01-11-2017

Z výzkumu provedeného pro Evropský parlament vyplývá, že účinná politika ochrany spotřebitele je pro efektivní a dobře fungující evropský trh zásadní[1]. Větší transparentnost a transakce prováděné na základě lepší informovanosti vyplývající z politiky na ochranu spotřebitele, která je dobře utvářena i prováděna, přináší nejen lepší řešení spotřebitelům, ale i vyšší efektivitu trhu[2]. Účinná ochrana spotřebitele je tudíž zásadní složkou dobře fungujícího trhu. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská ...

Z výzkumu provedeného pro Evropský parlament vyplývá, že účinná politika ochrany spotřebitele je pro efektivní a dobře fungující evropský trh zásadní[1]. Větší transparentnost a transakce prováděné na základě lepší informovanosti vyplývající z politiky na ochranu spotřebitele, která je dobře utvářena i prováděna, přináší nejen lepší řešení spotřebitelům, ale i vyšší efektivitu trhu[2]. Účinná ochrana spotřebitele je tudíž zásadní složkou dobře fungujícího trhu. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům a dále poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům. Finanční krize ukázala, že pravidla ochrany spotřebitelů mají potenciál zpřísnit trhy a zlepšit kvalitu hospodářské soutěže. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti a hospodářských zájmů se staly nejdůležitějšími cíli evropské politiky.

Chystané akce

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Další akce -
EPRS

Partneři

Zůstaňte připojeni

email update imageSystém aktualizace e-mailem

Informace o komkoliv či čemkoliv souvisejícím s Parlamentem můžete získávat pomocí systému aktualizací e-mailem, který zašle aktualizace přímo do Vaší e-mailové schránky. Aktualizace se týkají nejčerstvějších informací o poslancích EP, výborech, zpravodajských službách či stránce expertní skupiny (Think Tank).

Do systému můžete vstoupit z kterékoliv internetové stránky Parlamentu. K registraci a získávání informací o obsahu stránky Think Tank stačí jen zadat svou e-mailovou adresu, zvolit téma, které Vás zajímá, uvést, jak často chcete být informováni (denně, týdně či měsíčně), a potvrdit registraci kliknutím na odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem.

RSS imageKanál RSS

Sledujte zprávy a aktuální informace z naší internetové stránky za použití kanálu RSS.

Ke konfiguraci vlastního kanálu klikněte na tento odkaz.