26

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

01-11-2017

S cílem podpořit celkový harmonický rozvoj posiluje Evropská unie svou hospodářskou, sociální a územní soudržnost. EU usiluje zejména o omezení rozdílů v úrovni rozvoje jednotlivých regionů. V rámci dotčených regionů je zvláštní pozornost věnována venkovským oblastem, oblastem zasaženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou silně a trvale znevýhodněny z důvodu přírodních nebo demografických podmínek, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou zalidnění a rovněž ostrovní ...

S cílem podpořit celkový harmonický rozvoj posiluje Evropská unie svou hospodářskou, sociální a územní soudržnost. EU usiluje zejména o omezení rozdílů v úrovni rozvoje jednotlivých regionů. V rámci dotčených regionů je zvláštní pozornost věnována venkovským oblastem, oblastem zasaženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou silně a trvale znevýhodněny z důvodu přírodních nebo demografických podmínek, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou zalidnění a rovněž ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

01-11-2017

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je jedním z hlavních finančních nástrojů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je napomáhat při snižování rozdílů v míře rozvoje evropských regionů a snižovat zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů. Zvláštní pozornost je věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou osídlení a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je jedním z hlavních finančních nástrojů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je napomáhat při snižování rozdílů v míře rozvoje evropských regionů a snižovat zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů. Zvláštní pozornost je věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou osídlení a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Fond soudržnosti

01-11-2017

Fond soudržnosti, vytvořený v roce 1994, poskytuje finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti životního prostředí a transevropských sítí v členských státech, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU.

Fond soudržnosti, vytvořený v roce 1994, poskytuje finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti životního prostředí a transevropských sítí v členských státech, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU.

Evropská územní spolupráce

01-11-2017

Evropská územní spolupráce je nástrojem politiky soudržnosti, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Činnosti v oblasti spolupráce jsou podporovány Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím tří klíčových prvků: přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce.

Evropská územní spolupráce je nástrojem politiky soudržnosti, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Činnosti v oblasti spolupráce jsou podporovány Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím tří klíčových prvků: přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce.

Nejvzdálenější regiony

01-11-2017

Evropská unie přijala zvláštní opatření na podporu rozvoje svých nejvzdálenějších regionů: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Réunion, Martinik, Svatý Martin (Francie), Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárské ostrovy (Španělsko). Cílem této podpory je zmírnit obtíže vyplývající z odlehlé polohy těchto regionů.

Evropská unie přijala zvláštní opatření na podporu rozvoje svých nejvzdálenějších regionů: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Réunion, Martinik, Svatý Martin (Francie), Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárské ostrovy (Španělsko). Cílem této podpory je zmírnit obtíže vyplývající z odlehlé polohy těchto regionů.

Státní podpora pro regiony

01-11-2017

Účelem státní podpory pro regiony je podporovat hospodářský rozvoj a vytváření pracovních míst v nejvíce znevýhodněných regionech Evropy.

Účelem státní podpory pro regiony je podporovat hospodářský rozvoj a vytváření pracovních míst v nejvíce znevýhodněných regionech Evropy.

Program PEACE pro Severní Irsko

01-11-2017

Účelem programu Evropské unie PEACE je podporovat mír a usmíření a podněcovat hospodářský a sociální pokrok v Severním Irsku a pohraničních regionech Irské republiky.

Účelem programu Evropské unie PEACE je podporovat mír a usmíření a podněcovat hospodářský a sociální pokrok v Severním Irsku a pohraničních regionech Irské republiky.

Chystané akce

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Další akce -
EPRS

Partneři

Zůstaňte připojeni

email update imageSystém aktualizace e-mailem

Informace o komkoliv či čemkoliv souvisejícím s Parlamentem můžete získávat pomocí systému aktualizací e-mailem, který zašle aktualizace přímo do Vaší e-mailové schránky. Aktualizace se týkají nejčerstvějších informací o poslancích EP, výborech, zpravodajských službách či stránce expertní skupiny (Think Tank).

Do systému můžete vstoupit z kterékoliv internetové stránky Parlamentu. K registraci a získávání informací o obsahu stránky Think Tank stačí jen zadat svou e-mailovou adresu, zvolit téma, které Vás zajímá, uvést, jak často chcete být informováni (denně, týdně či měsíčně), a potvrdit registraci kliknutím na odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem.

RSS imageKanál RSS

Sledujte zprávy a aktuální informace z naší internetové stránky za použití kanálu RSS.

Ke konfiguraci vlastního kanálu klikněte na tento odkaz.