12

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Autor
Klíčové slovo
Datum

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament

15-07-2019

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The International Monetary Fund: 15th General Review of Quotas

03-04-2019

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of ...

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of quota shares between countries. This paper, prepared by Policy department A, aims to provide a general description of the quota system and the current state of play of the review. It also discusses the dimension of parliamentary scrutiny.

Studies in Focus: Mis-selling of Financial Products

14-09-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

Evropská investiční banka

01-02-2018

Evropská investiční banka (EIB) poskytuje dlouhodobé financování projektů, záruky a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo ni. Jejími podílníky jsou členské státy EU. EIB je hlavním podílníkem Evropského investičního fondu (EIF) a spolu s ním tvoří skupinu EIB. V rámci investičního plánu pro Evropu navrženého Komisí je skupina EIB součástí širší strategie, jejímž cílem je překonání velkého nedostatku investic tím, že investory zbaví části rizika ...

Evropská investiční banka (EIB) poskytuje dlouhodobé financování projektů, záruky a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo ni. Jejími podílníky jsou členské státy EU. EIB je hlavním podílníkem Evropského investičního fondu (EIF) a spolu s ním tvoří skupinu EIB. V rámci investičního plánu pro Evropu navrženého Komisí je skupina EIB součástí širší strategie, jejímž cílem je překonání velkého nedostatku investic tím, že investory zbaví části rizika spojeného s projekty.

Volný pohyb kapitálu

01-02-2018

Volný pohyb kapitálu je jednou ze čtyř základních svobod jednotného trhu EU. Nejedná se jen o nejnovější svobodu, ale rovněž o svobodu s nejširší působností, jelikož se vztahuje i na třetí země. Liberalizace pohybu kapitálu se postupně zvyšovala. Od Maastrichtské smlouvy (1994) došlo ke zrušení veškerých omezení pohybu kapitálu a plateb jak mezi členskými státy, tak se třetími zeměmi. Tato zásada má přímý účinek, tj. nevyžaduje žádné další právní předpisy ani na úrovni EU, ani na úrovni členských ...

Volný pohyb kapitálu je jednou ze čtyř základních svobod jednotného trhu EU. Nejedná se jen o nejnovější svobodu, ale rovněž o svobodu s nejširší působností, jelikož se vztahuje i na třetí země. Liberalizace pohybu kapitálu se postupně zvyšovala. Od Maastrichtské smlouvy (1994) došlo ke zrušení veškerých omezení pohybu kapitálu a plateb jak mezi členskými státy, tak se třetími zeměmi. Tato zásada má přímý účinek, tj. nevyžaduje žádné další právní předpisy ani na úrovni EU, ani na úrovni členských států.

Historie hospodářské a měnové unie

01-02-2018

Hospodářská a měnová unie (HMU) je výsledkem postupné hospodářské integrace v Evropské unii. Spočívá v rozvoji jednotného trhu EU, kde platí společné právní předpisy ohledně výrobků a na němž existuje volný pohyb zboží, kapitálu, pracovníků a služeb. V eurozóně, která nyní čítá 19 členských států, byla zavedena jednotná měna – euro. Všech 28 členských států, kromě Spojeného království a Dánska, musí zavést tuto měnu po minimálně dvouletém zapojení do Evropského mechanismu směnných kurzů (EMS II) ...

Hospodářská a měnová unie (HMU) je výsledkem postupné hospodářské integrace v Evropské unii. Spočívá v rozvoji jednotného trhu EU, kde platí společné právní předpisy ohledně výrobků a na němž existuje volný pohyb zboží, kapitálu, pracovníků a služeb. V eurozóně, která nyní čítá 19 členských států, byla zavedena jednotná měna – euro. Všech 28 členských států, kromě Spojeného království a Dánska, musí zavést tuto měnu po minimálně dvouletém zapojení do Evropského mechanismu směnných kurzů (EMS II) a po splnění konvergenčních kritérií. Jednotnou měnovou politiku určuje Evropská centrální banka (ECB) a doplňují ji harmonizované fiskální politiky a koordinované hospodářské politiky. Za hospodářskou politiku není v rámci HMU zodpovědný pouze jeden jediný orgán. Zodpovědnost je rozdělena mezi členské státy a různé orgány a instituce EU.

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (ESFS)

01-02-2018

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevný systém mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, který zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika, tři evropské orgány dohledu a orgány dohledu jednotlivých členských států. Jeho úkolem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Tento systém dohledu prochází významnými změnami, k nimž dochází v důsledku zavádění bankovní unie a předpokládané vystoupení Spojeného království z EU.

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevný systém mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, který zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika, tři evropské orgány dohledu a orgány dohledu jednotlivých členských států. Jeho úkolem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Tento systém dohledu prochází významnými změnami, k nimž dochází v důsledku zavádění bankovní unie a předpokládané vystoupení Spojeného království z EU.

Politika v oblasti finančních služeb

01-02-2018

Finanční služby jsou jedním ze stavebních kamenů vnitřního trhu, o jehož dokončení EU usiluje, s volným pohybem služeb a kapitálu. Integrace postupovala v těchto krocích: (1) odstranění vnitrostátních překážek pro vstup na trh (1957–1973); (2) harmonizace vnitrostátních právních předpisů a politik (1973–1983); (3) dokončení vnitřního trhu (1983–1992); (4) vytvoření prostoru s jednotnou měnou a období před krizí (1999–2007); a (5) reforma v reakci na krizi (od roku 2007). Vystoupení Spojeného království ...

Finanční služby jsou jedním ze stavebních kamenů vnitřního trhu, o jehož dokončení EU usiluje, s volným pohybem služeb a kapitálu. Integrace postupovala v těchto krocích: (1) odstranění vnitrostátních překážek pro vstup na trh (1957–1973); (2) harmonizace vnitrostátních právních předpisů a politik (1973–1983); (3) dokončení vnitřního trhu (1983–1992); (4) vytvoření prostoru s jednotnou měnou a období před krizí (1999–2007); a (5) reforma v reakci na krizi (od roku 2007). Vystoupení Spojeného království z EU přináší nové výzvy s možnými dopady na odvětví finančních služeb v EU i mimo ni.

Nepřímé daně

01-02-2018

K nepřímým daním se řadí daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň z alkoholu, tabáku a energie. Společný systém daně z přidané hodnoty se obecně vztahuje na zboží a služby, jež jsou nakupovány a prodávány za účelem využití či spotřeby v EU. Spotřební daní je zatížen prodej či používání specifických produktů. Legislativní činnost EU má za cíl koordinovat a sbližovat právní předpisy týkající se DPH a harmonizovat spotřební daně z alkoholu, tabáku a energie za účelem řádného fungování vnitřního trhu ...

K nepřímým daním se řadí daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň z alkoholu, tabáku a energie. Společný systém daně z přidané hodnoty se obecně vztahuje na zboží a služby, jež jsou nakupovány a prodávány za účelem využití či spotřeby v EU. Spotřební daní je zatížen prodej či používání specifických produktů. Legislativní činnost EU má za cíl koordinovat a sbližovat právní předpisy týkající se DPH a harmonizovat spotřební daně z alkoholu, tabáku a energie za účelem řádného fungování vnitřního trhu.

Přímé zdanění: Zdanění fyzických a právnických osob

01-02-2018

Oblast přímého zdanění není evropskými právními předpisy přímo upravena. Některé směrnice a judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) nicméně vytvářejí harmonizované standardy pro zdanění společností a soukromých osob. Kromě toho byla přijata opatření zabraňující daňovým únikům a dvojímu zdanění.

Oblast přímého zdanění není evropskými právními předpisy přímo upravena. Některé směrnice a judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) nicméně vytvářejí harmonizované standardy pro zdanění společností a soukromých osob. Kromě toho byla přijata opatření zabraňující daňovým únikům a dvojímu zdanění.

Partneři

Zůstaňte připojeni

email update imageSystém aktualizace e-mailem

Informace o komkoliv či čemkoliv souvisejícím s Parlamentem můžete získávat pomocí systému aktualizací e-mailem, který zašle aktualizace přímo do Vaší e-mailové schránky. Aktualizace se týkají nejčerstvějších informací o poslancích EP, výborech, zpravodajských službách či stránce expertní skupiny (Think Tank).

Do systému můžete vstoupit z kterékoliv internetové stránky Parlamentu. K registraci a získávání informací o obsahu stránky Think Tank stačí jen zadat svou e-mailovou adresu, zvolit téma, které Vás zajímá, uvést, jak často chcete být informováni (denně, týdně či měsíčně), a potvrdit registraci kliknutím na odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem.

RSS imageKanál RSS

Sledujte zprávy a aktuální informace z naší internetové stránky za použití kanálu RSS.

Ke konfiguraci vlastního kanálu klikněte na tento odkaz.