6

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Účinné využívání zdrojů a oběhové hospodářství

01-04-2018

Dosavadní způsob využívání zdrojů vede k vysoké míře znečištění, poškozování životního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů. Politika EU v oblasti odpadů má dlouhou historii a tradičně se zaměřuje na nakládání s odpady, které je z hlediska životního prostředí udržitelnější. Tento trend by měl změnit plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství tím, že ekonomiku EU přetvoří do roku 2050 na udržitelnou ekonomiku. Čtyři nové směrnice o odpadech ...

Dosavadní způsob využívání zdrojů vede k vysoké míře znečištění, poškozování životního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů. Politika EU v oblasti odpadů má dlouhou historii a tradičně se zaměřuje na nakládání s odpady, které je z hlediska životního prostředí udržitelnější. Tento trend by měl změnit plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství tím, že ekonomiku EU přetvoří do roku 2050 na udržitelnou ekonomiku. Čtyři nové směrnice o odpadech v posledním balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství přináší nové cíle v oblasti nakládání s odpady, pokud jde o předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné použití, recyklaci a skládkování.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Chemické látky a pesticidy

01-02-2018

Právní předpisy EU o chemických látkách a pesticidech si kladou za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí a bránit vytváření překážek obchodu. Tyto předpisy jsou tvořeny pravidly pro uvádění některých kategorií chemických výrobků na trh a pro jejich používání, souborem harmonizovaných omezení pro uvádění určitých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání a pravidly pro závažné havárie a pro vývoz nebezpečných látek. Termínem „pesticidy“ jsou označovány látky, které se používají ...

Právní předpisy EU o chemických látkách a pesticidech si kladou za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí a bránit vytváření překážek obchodu. Tyto předpisy jsou tvořeny pravidly pro uvádění některých kategorií chemických výrobků na trh a pro jejich používání, souborem harmonizovaných omezení pro uvádění určitých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání a pravidly pro závažné havárie a pro vývoz nebezpečných látek. Termínem „pesticidy“ jsou označovány látky, které se používají k potlačení, vymýcení a prevenci organismů, které jsou považovány za škodlivé. Zahrnují biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin. Nejdůležitějším výsledkem na úrovni EU je přijetí nařízení REACH, které upravuje registraci, hodnocení a povolování nebezpečných látek a omezení, která se na ně vztahují.

Biologická rozmanitost, užívání půdy a lesnictví

01-02-2018

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. Při hledání řešení globálních problémů, jako je úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a ničení tropických deštných lesů, hraje EU na mezinárodním poli významnou úlohu. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších ...

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. Při hledání řešení globálních problémů, jako je úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a ničení tropických deštných lesů, hraje EU na mezinárodním poli významnou úlohu. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších cílů stanovených směrnicí o stanovištích nebo Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) musí být teprve dosaženo. Očekává se, že celosvětová Pařížská dohoda o změně klimatu, která byla podepsána v prosinci 2015 a jejímž cílem je omezit dopady změny klimatu, a následné právní předpisy EU, které byly přijaty za účelem jejího provádění, budou mít pozitivní dopad na zachování biologické rozmanitosti a lesů v nadcházejících desetiletích. Od roku 1992 je nejdůležitějším finančním nástrojem na ochranu biologické rozmanitosti a lesů v EU program LIFE.

Udržitelná spotřeba a výroba

01-11-2017

Udržitelný růst je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Vzhledem k celosvětovému nedostatku přírodních zdrojů je hlavní výzvou, před níž stojí výrobci i spotřebitelé, „s méně zdroji dosáhnout více“. Aby se v době prudkých klimatických změn a rostoucí poptávce po energii EU této výzvě postavila, zavedla celou škálu politik a iniciativ, jejichž cílem je udržitelná spotřeba a výroba. Měly by zlepšit celkovou environmentální výkonnost výrobků v průběhu celého životního cyklu, podnítit poptávku po lepších ...

Udržitelný růst je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Vzhledem k celosvětovému nedostatku přírodních zdrojů je hlavní výzvou, před níž stojí výrobci i spotřebitelé, „s méně zdroji dosáhnout více“. Aby se v době prudkých klimatických změn a rostoucí poptávce po energii EU této výzvě postavila, zavedla celou škálu politik a iniciativ, jejichž cílem je udržitelná spotřeba a výroba. Měly by zlepšit celkovou environmentální výkonnost výrobků v průběhu celého životního cyklu, podnítit poptávku po lepších výrobcích a výrobních technologiích a pomoci spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí.

Chystané akce

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Další akce -
EPRS

Partneři

Zůstaňte připojeni

email update imageSystém aktualizace e-mailem

Informace o komkoliv či čemkoliv souvisejícím s Parlamentem můžete získávat pomocí systému aktualizací e-mailem, který zašle aktualizace přímo do Vaší e-mailové schránky. Aktualizace se týkají nejčerstvějších informací o poslancích EP, výborech, zpravodajských službách či stránce expertní skupiny (Think Tank).

Do systému můžete vstoupit z kterékoliv internetové stránky Parlamentu. K registraci a získávání informací o obsahu stránky Think Tank stačí jen zadat svou e-mailovou adresu, zvolit téma, které Vás zajímá, uvést, jak často chcete být informováni (denně, týdně či měsíčně), a potvrdit registraci kliknutím na odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem.

RSS imageKanál RSS

Sledujte zprávy a aktuální informace z naší internetové stránky za použití kanálu RSS.

Ke konfiguraci vlastního kanálu klikněte na tento odkaz.