15

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Autor
Datum

Výdaje Unie

01-05-2018

Rozpočtové výdaje schvalují společně Rada a Parlament. Roční rozpočet EU musí respektovat rozpočtové stropy dohodnuté ve víceletém finančním rámci (VFR) pro různé programy a politiky, např. v oblasti soudržnosti, zemědělství a vnějších vztahů. Nástroje pružnosti zajišťují, aby EU mohla jednat v případě neočekávaných potřeb. Využívání finančních nástrojů umožňuje dosáhnout pákového efektu výdajů EU.

Rozpočtové výdaje schvalují společně Rada a Parlament. Roční rozpočet EU musí respektovat rozpočtové stropy dohodnuté ve víceletém finančním rámci (VFR) pro různé programy a politiky, např. v oblasti soudržnosti, zemědělství a vnějších vztahů. Nástroje pružnosti zajišťují, aby EU mohla jednat v případě neočekávaných potřeb. Využívání finančních nástrojů umožňuje dosáhnout pákového efektu výdajů EU.

Rozpočtová kontrola

01-05-2018

Kontrola plnění evropského rozpočtu se provádí ve všech orgánech a institucích EU a na úrovni členských států. Důležitou kontrolní činnost vykonává na různých úrovních Účetní dvůr a Parlament. Parlament každý rok posuzuje plnění rozpočtu v rámci postupu udělování absolutoria Evropské komisi a ostatním evropským orgánům a agenturám Unie.

Kontrola plnění evropského rozpočtu se provádí ve všech orgánech a institucích EU a na úrovni členských států. Důležitou kontrolní činnost vykonává na různých úrovních Účetní dvůr a Parlament. Parlament každý rok posuzuje plnění rozpočtu v rámci postupu udělování absolutoria Evropské komisi a ostatním evropským orgánům a agenturám Unie.

Rozpočtový proces

01-05-2018

Od smluv z let 1970 a 1975 se úloha Parlamentu v rozpočtovém procesu postupně zvyšuje. Na základě Lisabonské smlouvy rozhodují Parlament a Rada o celkovém rozpočtu EU stejnou měrou.

Od smluv z let 1970 a 1975 se úloha Parlamentu v rozpočtovém procesu postupně zvyšuje. Na základě Lisabonské smlouvy rozhodují Parlament a Rada o celkovém rozpočtu EU stejnou měrou.

Financování společné zemědělské politiky

01-04-2018

Společná zemědělská politika byla tradičně financována z jediného fondu – Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). Ten byl však 1. ledna 2007 nahrazen dvěma fondy: Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

Společná zemědělská politika byla tradičně financována z jediného fondu – Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). Ten byl však 1. ledna 2007 nahrazen dvěma fondy: Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

První pilíř společné zemědělské politiky (SZP): II – Přímé platby zemědělcům

01-04-2018

Reforma z roku 2003 a kontrola stavu SZP v roce 2009 oddělily většinu přímé podpory od produkce a přeměnily ji na nový režim jednotných plateb a u nových členských států na zjednodušený režim platby na plochu. Nařízení (EU) č. 1307/2013 zavádí od 1. ledna 2015 systém přímých plateb.

Reforma z roku 2003 a kontrola stavu SZP v roce 2009 oddělily většinu přímé podpory od produkce a přeměnily ji na nový režim jednotných plateb a u nových členských států na zjednodušený režim platby na plochu. Nařízení (EU) č. 1307/2013 zavádí od 1. ledna 2015 systém přímých plateb.

Performance budgeting: A means to improve EU spending

16-03-2018

In 2015, the European Commission launched an initiative entitled 'The EU budget focused on results'. It is aimed at changing spending culture and making results a horizontal priority for the EU budget. The initiative is based on a popular contemporary budgeting method known as 'performance budgeting'. This paper presents the method and its application to the EU budget. It explains why, although not easy to implement, performance budgeting is seen as an attractive way to increase value for money and ...

In 2015, the European Commission launched an initiative entitled 'The EU budget focused on results'. It is aimed at changing spending culture and making results a horizontal priority for the EU budget. The initiative is based on a popular contemporary budgeting method known as 'performance budgeting'. This paper presents the method and its application to the EU budget. It explains why, although not easy to implement, performance budgeting is seen as an attractive way to increase value for money and enhance the transparency and democratic accountability of public finances. The paper also analyses how the performance budgeting approach has evolved within the EU budgetary system and what challenges and obstacles to its implementation remain. The commitment of the European Commission to the principles of performance budgeting, as well as the broad support for the idea expressed by the European Parliament and the Council, give grounds to believe that these efforts will continue in the post-2020 Multiannual Financial Framework.

Příjmy Unie

01-02-2018

Rozpočet EU je financován hlavně (99 %) z vlastních zdrojů. Roční příjmy musí úplně pokrývat roční výdaje. O systému vlastních zdrojů rozhoduje Rada jednomyslně, a to s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, a tento systém musí být ratifikován členskými státy.

Rozpočet EU je financován hlavně (99 %) z vlastních zdrojů. Roční příjmy musí úplně pokrývat roční výdaje. O systému vlastních zdrojů rozhoduje Rada jednomyslně, a to s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, a tento systém musí být ratifikován členskými státy.

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2015

18-05-2015

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Special Reports of the European Court of Auditors: A Rolling Check-List of recent findings

06-03-2015

This Rolling Check-list presents a comprehensive overview of the European Court of Auditors' (ECA) Special Reports, concentrating on the ones relevant for the 2013 EU Discharge procedure. The document seeks to link the topics discussed by the Special Reports to the relevant debates and positions within the European Parliament, including notably the working documents of the Budgetary Control Committee, to the work of the various specialised parliamentary committees, and to individual Members' questions ...

This Rolling Check-list presents a comprehensive overview of the European Court of Auditors' (ECA) Special Reports, concentrating on the ones relevant for the 2013 EU Discharge procedure. The document seeks to link the topics discussed by the Special Reports to the relevant debates and positions within the European Parliament, including notably the working documents of the Budgetary Control Committee, to the work of the various specialised parliamentary committees, and to individual Members' questions. It is produced by the Policy Performance Appraisal Unit of the European Parliamentary Research Service (EPRS), the EP's in-house research service and think tank, as part of its on-going support for parliamentary committees and individual Members helping them to scrutinise the executive in its implementation of EU law, policies and programmes. The European Parliament is strongly committed to the concept of Better Law-Making, and particularly to the effective use of ex-ante impact assessment and ex-post evaluation throughout the whole legislative cycle. It is in this spirit that the Parliament has a particular interest in following the transposition, implementation and enforcement of EU law, and more generally, monitoring the impact, operation, effectiveness and delivery of policy and programmes in practice.

Evaluating EU Economic Governance - Elements for the debate on the “Six-Pack” and “Two-Pack”: Implementation in Action

27-01-2015

The "Two-Pack" and "Six-Pack" mark the latest stage of the legislative framework for Economic and Monetary Union (EMU). The European Commission evaluation report is the first step in building a deeper and fairer Economic and Monetary Union. Articles and studies have highlighted the need to further address those issues which result in a misalignment of economic governance with its original goals. Democratic accountability, Member States' compliance with country specific recommendations, coordination ...

The "Two-Pack" and "Six-Pack" mark the latest stage of the legislative framework for Economic and Monetary Union (EMU). The European Commission evaluation report is the first step in building a deeper and fairer Economic and Monetary Union. Articles and studies have highlighted the need to further address those issues which result in a misalignment of economic governance with its original goals. Democratic accountability, Member States' compliance with country specific recommendations, coordination in the European Semester and macroeconomic surveillance are some of the issues which require further attention.

Partneři

Zůstaňte připojeni

email update imageSystém aktualizace e-mailem

Informace o komkoliv či čemkoliv souvisejícím s Parlamentem můžete získávat pomocí systému aktualizací e-mailem, který zašle aktualizace přímo do Vaší e-mailové schránky. Aktualizace se týkají nejčerstvějších informací o poslancích EP, výborech, zpravodajských službách či stránce expertní skupiny (Think Tank).

Do systému můžete vstoupit z kterékoliv internetové stránky Parlamentu. K registraci a získávání informací o obsahu stránky Think Tank stačí jen zadat svou e-mailovou adresu, zvolit téma, které Vás zajímá, uvést, jak často chcete být informováni (denně, týdně či měsíčně), a potvrdit registraci kliknutím na odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem.

RSS imageKanál RSS

Sledujte zprávy a aktuální informace z naší internetové stránky za použití kanálu RSS.

Ke konfiguraci vlastního kanálu klikněte na tento odkaz.