Europa-Parlamentet: Forbindelserne med de nationale parlamenter

01-01-2018

Udviklingen hen imod en tættere europæisk integration har ændret de nationale parlamenters rolle. Der er blevet skabt en række forskellige instrumenter for samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter med det formål at sikre en effektiv demokratisk kontrol med den europæiske lovgivning på alle niveauer. Denne tendens er blevet styrket med nye bestemmelser, der blev indført ved Lissabontraktaten.

Udviklingen hen imod en tættere europæisk integration har ændret de nationale parlamenters rolle. Der er blevet skabt en række forskellige instrumenter for samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter med det formål at sikre en effektiv demokratisk kontrol med den europæiske lovgivning på alle niveauer. Denne tendens er blevet styrket med nye bestemmelser, der blev indført ved Lissabontraktaten.