Europa-Kommissionen

01-10-2017

Kommissionen er den EU-institution, der har monopol på initiativretten på lovgivningsområdet, og den har væsentlige udøvende beføjelser inden for politiske områder såsom konkurrence og udenrigshandel. Den er Den Europæiske Unions primære udøvende organ og består af et kollegium sammensat af én kommissær fra hver medlemsstat. Kommissionen fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten og medlemsstaternes overholdelse af traktaterne Den er også formand for de udvalg, der er ansvarlige for gennemførelsen af EU-lovgivningen. Det tidligere komitologisystem er blevet erstattet af nye retlige instrumenter, nemlig gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

Kommissionen er den EU-institution, der har monopol på initiativretten på lovgivningsområdet, og den har væsentlige udøvende beføjelser inden for politiske områder såsom konkurrence og udenrigshandel. Den er Den Europæiske Unions primære udøvende organ og består af et kollegium sammensat af én kommissær fra hver medlemsstat. Kommissionen fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten og medlemsstaternes overholdelse af traktaterne Den er også formand for de udvalg, der er ansvarlige for gennemførelsen af EU-lovgivningen. Det tidligere komitologisystem er blevet erstattet af nye retlige instrumenter, nemlig gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.