Gensidig anerkendelse af eksamensbeviser

01-11-2017

Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er en af hjørnestenene i det indre marked, der muliggør fri bevægelighed for virksomheder og erhvervsdrivende i hele EU. Implementeringen af disse friheder forudsætter, at eksamensbeviser og kvalifikationer certificeret på nationalt plan gives bred anerkendelse. Der er blevet vedtaget forskellige foranstaltninger til sådan harmonisering og gensidig anerkendelse, og yderligere lovgivning på området er på trapperne.

Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er en af hjørnestenene i det indre marked, der muliggør fri bevægelighed for virksomheder og erhvervsdrivende i hele EU. Implementeringen af disse friheder forudsætter, at eksamensbeviser og kvalifikationer certificeret på nationalt plan gives bred anerkendelse. Der er blevet vedtaget forskellige foranstaltninger til sådan harmonisering og gensidig anerkendelse, og yderligere lovgivning på området er på trapperne.