Nomenklatur for statistiske regionale enheder (NUTS)

01-11-2017

EU har indført en fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder, benævnt »NUTS«, med henblik på at muliggøre indsamling, udarbejdelse og formidling af harmoniseret regionalstatistik i EU. Dette hierarkiske system tjener også til socioøkonomiske analyser af regionerne og danner rammer for interventioner i forbindelse med EU's samhørighedspolitik.

EU har indført en fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder, benævnt »NUTS«, med henblik på at muliggøre indsamling, udarbejdelse og formidling af harmoniseret regionalstatistik i EU. Dette hierarkiske system tjener også til socioøkonomiske analyser af regionerne og danner rammer for interventioner i forbindelse med EU's samhørighedspolitik.