Uddannelse og erhvervsuddannelse

01-09-2017

I henhold til nærhedsprincippet vedtages uddannelsespolitikkerne som sådan af de enkelte EU-medlemsstater. EU's rolle er derfor at yde støtte. Der er imidlertid nogle udfordringer, som er fælles for alle medlemsstater — aldrende samfund, manglende kvalifikationer i arbejdsstyrken, global konkurrence og førskoleundervisning — og som derfor kræver fælles modtræk, hvor landene samarbejder og lærer af hinanden[1].

I henhold til nærhedsprincippet vedtages uddannelsespolitikkerne som sådan af de enkelte EU-medlemsstater. EU's rolle er derfor at yde støtte. Der er imidlertid nogle udfordringer, som er fælles for alle medlemsstater — aldrende samfund, manglende kvalifikationer i arbejdsstyrken, global konkurrence og førskoleundervisning — og som derfor kræver fælles modtræk, hvor landene samarbejder og lærer af hinanden[1].