Videregående uddannelser

01-09-2017

I overensstemmelse med nærhedsprincippet fastlægges politikken for videregående uddannelser i de enkelte EU-medlemsstater. EU udfylder derfor rolle primært en støttende og koordinerende rolle. De vigtigste mål for Unionens indsats inden for videregående uddannelse er at fremme studerendes og personales mobilitet, fremme gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder, fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og fremme udvikling af fjernundervisning (universitetsuddannelse).

I overensstemmelse med nærhedsprincippet fastlægges politikken for videregående uddannelser i de enkelte EU-medlemsstater. EU udfylder derfor rolle primært en støttende og koordinerende rolle. De vigtigste mål for Unionens indsats inden for videregående uddannelse er at fremme studerendes og personales mobilitet, fremme gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder, fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og fremme udvikling af fjernundervisning (universitetsuddannelse).