EU og Verdenshandelsorganisationen

01-05-2018

Verdenshandelsorganisationen (WTO) arbejder for at sikre et regelbaseret internationalt handelssystem. På trods af et dødvande i handelsforhandlinger undersøges det, hvordan WTO's regler kan moderniseres, og hvordan nye globale udfordringer kan tackles. Ikrafttrædelsen af aftalen om handelslettelser i februar 2017 har medført nye udviklinger i WTO's handelsregler. I henhold til Lissabontraktaten lovgiver Europa-Parlamentet sammen med Rådet på dette område og spiller en vigtig rolle med hensyn til at kontrollere den internationale handelspolitik.

Verdenshandelsorganisationen (WTO) arbejder for at sikre et regelbaseret internationalt handelssystem. På trods af et dødvande i handelsforhandlinger undersøges det, hvordan WTO's regler kan moderniseres, og hvordan nye globale udfordringer kan tackles. Ikrafttrædelsen af aftalen om handelslettelser i februar 2017 har medført nye udviklinger i WTO's handelsregler. I henhold til Lissabontraktaten lovgiver Europa-Parlamentet sammen med Rådet på dette område og spiller en vigtig rolle med hensyn til at kontrollere den internationale handelspolitik.